Polariteitsmassage

Polariteitsmassage is een energetische massage waarbij wordt gewerkt met de verschillende polen van het lichaam. Doel van de massage is de balans tussen lichaam, geest en emoties te herstellen. Bij een disbalans ontstaan op bepaalde plaatsen in het lichaam ophopingen van energie, waardoor op andere plaatsen in het lichaam tekorten ontstaan. Polariteitsmassage heeft als doel deze blokkades op te heffen, waardoor de energie tussen de polen weer goed gaat stromen. Het is een massagevorm, waarbij bewustwording belangrijk is. Door de massage kom je in contact met je lichaam en je gevoel en leer je de signalen die zij geven te herkennen. Polariteitsmassage kan helpen bij verwerking, verandering en in beweging komen.

Polariteitsmassage gebruikt een afwisseling van grepen die de innerlijke balans herstelt en je uitnodigt tot meer bewustwording van lichaam en geest. Spanning en ontspanning, denken en voelen, je openstellen en je begrenzen, het een is niet beter dan het ander. Het gaat er om met hoeveel gemak je je tussen deze polen beweegt en steeds weer je balans hervindt. Het gemak of ongemak waarmee je beweegt, uit zich in je lichaam en in je ademhaling. Daarom werkt de polariteitsmasseur met een afwisseling van grepen om je aandacht en beleving afwisselend mee te nemen tussen snel en langzaam, diepte en oppervlakte, loslaten en vasthouden.

Een polariteitsmasseur masseert het huid-, bind-, spier- en orgaanweefsel om daar een juiste balans te creëren tussen spanning en ontspanning. Daarnaast werkt hij met Polarisaties, verbindingsgrepen die de energie laat stromen. Het werken met zowel het fysieke weefsel als met het doorstromen van energie is een uitstekende combinatie.
Een Polariteitsmasseur zoekt de grens op waar het lichaam wakker wordt, maar nog geen weerstand opbouwt. Zo zoekt hij zowel de lichtheid als de stevigheid van het contact op.
Onze ademhaling speelt een belangrijke rol in het stromen of blokkeren van energie. Daarom zal een polariteitsmasseur proberen de adem te betrekken in zijn massage.

Polariteitsmassage is een holistische massage, wat inhoudt dat het spirituele, mentale, emotionele en fysieke als een groot samenhangend geheel wordt gezien. De polariteitsmasseur zal proberen de balans tussen die lagen te herstellen. Een Polariteitsmassage is enerzijds een heling en anderzijds een uitnodiging om zelf zorg te dragen voor balans en gezondheid.