Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

 Wijzigingen in workshops, prijzen, data of tekst zijn mogelijk.
 Doorgang workshops alleen bij voldoende deelname.
 Deelname workshops is geheel op eigen risico c.q. verantwoordelijkheid.
 Persoonlijke spullen van cursisten welke in de studio van MOMA of op locatie liggen, zijn voor risico en verantwoordelijkheid van de eigenaar.
 MOMA biedt de deelnemer/ster beschermende middelen aan (plastic schort, handschoenen en veiligheidsbril). Het is aan de deelnemer om hiervan gebruik te maken. In generlei gevallen kan MOMA aansprakelijk gesteld worden voor vlekken of beschadigingen aan kleding, schoeisel of tas bij deelname aan een workshop.
 Betaling dient binnen 5 werkdagen na de, per e-mail bevestigde opdrachtverstrekking, vooraf giraal te geschieden, tenzij anders overeengekomen, door overmaking naar het bankrekeningnummer: t.n.v. P. Pijper-Mulder. De betaling dient tevens als bevestiging van de reservering en de opdrachtverstrekking.
 50% restitutie van vooraf gedane betaling wordt gedaan: – tenminste 2 weken voor aanvangsdatum per e-mail de annulering wordt gezonden aan MOMA en deze annulering door ons binnen 48 uur wordt bevestigd voor ontvangst.
 Er vindt geen restitutie plaats:
– indien de annulering binnen 2 weken wordt gedaan
(wel wordt in overleg een nieuwe datum gepland die valt binnen een periode van 6 maanden na de oorspronkelijke datum)
– van cadeau- of waardebonnen.
 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de website www.MOMA.nl
 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de Facebook pagina van MOMA
 Kinderen, jonger dan 15 jaar, worden met goedkeuring van de ouders en geheel op eigen risico bij de studio, of op locatie, van MOMA gebracht voor workshops en partijen.
 Er dient bij een workshop, waarbij kinderen, jonger dan 13 jaar, tenminste één ouder/verzorger aanwezig te zijn om de cursistleider/ster te ondersteunen.
 Aan E-mails kunnen geen rechten ontleend worden.
 Offertes zijn inclusief B.T.W.
Offertes zijn 2 maanden geldig

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter beschermen. Graag wil ik u informeren hoe MOMA, mozaiek en massage studio Pijnacker omgaat met deze wetgeving.

Alle klantgegevens worden niet digitaal of op schrift opgeslagen.
Tijdens de workshop heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal waar uw zoon of dochter of uzelf op voorkomt.
Foto’s tijdens de workshop genomen kunnen gebruikt worden voor MOMA reclame doeleinden.
Foto’s van de door cursisten vervaardigde kunst, kunnen eventueel op de MOMA.nl site, en op de Facebook pagina van MOMA geplaatst worden.
U kunt deze toestemming altijd weer intrekken door contact op te nemen met MOMA via de mail info@moma-mozaiek.nl